Make your own free website on Tripod.com

HYVÄN ONNEN AMULETIT

  Ihmiset ovat kulttuurin aamuhämäristä asti uskoneet, että tiettyjen esineiden voimat suojelevat pahalta ja tuottavat onnea. Tuollaisia esineitä nimitetään amuleteiksi, ja niitä on lukemattomia erilaisia, mutta okkultismin tutkijat jakavat ne kahteen pääryhmään: henkilökohtaisiin ja yleisiin. Nimensä mukaisesti henkilökohtainen amuletti palvelee vain kantajaansa, kun taas yleinen suojelee laajempaa piiriä, kuten kotia tai koko kylää.

Amuleteiksi valittavien esineiden luonne on jonkin verran muuttunut niihin turvautuvien ihmisten maailmankuvan kehittyessä. Vanhimmat amuletit olivat yleensä luonnosta löytyneitä epätavallisia esineitä tai jäänteitä eläimistä, joilla oli tavoiteltavia ominaisuuksia. Tapa heijasteli monien alkukantaisien kulttuurien käsitystä, että maailmaa hallitsee näkymätön voima, joka ulottuu kaikkeen. Kun käsitys erillisistä jumalista levisi, ihmiset alkoivat muotoilla itse keksimiään amuletteja, jotka symboloivat tietyn jumalan voimia. Olipa maailmankuva tai taikakalun muoto millainen tahansa, amulettimagian - samoin kuin monen muun magian lajin - perusta on muinaisessa samanlaisuuden periaatteessa: samankaltaisuus aiheuttaa samankaltaisuutta ja seuraukset muistuttavat syitään.

Etusivulle