Make your own free website on Tripod.com

MAAGIKOT

  Kykyjensä ansiosta maagikkoa pidettiin erittäin merkittävänä henkilönä, jossa nähtiin yhtäläisyyksiä muihin kaltaisiinsa. Hänellä oli tiettävästi erityisen voimallinen katse, paha silmä. Sanottiin myös, että hänen silmiensä pupillit täyttivät koko silmäterän, että hänen näkönsä tuotti kuvia takaperin ja ettei hänellä ollut varjoa. Hänellä oli runoilijan tai puhujan kykyjä ja viiltävä ääni. Hänellä saattoi olla myös jokin heikkous, kuten ontuminen. Hän vaipui helposti hurmokseen ja vei katsojat siihen mukanaan. Vaikka kirjoituksissa viitataan usein miehiseen sukupuoleen, maagikko ei aina ollut mies. Naisilla ei ollut asiaa useimpien uskonnollisten kulttien piiriin, joten kyvykkäät naiset ajautuivat noidan ammattiin.

Oli ammatteja , joihin pyrkiviltä edellytettiin saavutuksia magian alalla: lääkäri, seppä, parturi, paimen ja haudankaivaja. Lääkärit käyttivät salaisia menetelmiä ja outoja lääkkeitä ja saivat aikaan tuloksia, jotka voi tulkita ihmeiksi. Sepät työskentelivät raudan ja tulen kanssa, tekivät näennäisesti ihmeitä ja turvautuivat omiin ammattisalaisuuksiinsa. Parturit saattoivat kerätä hiuskiehkuroita ja kynnenpätkiä käyttääkseen niitä niiden entisiä omistajia vastaan. Paimenet olivat suoraan kosketuksessa luontoon. Haudankaivajat työskentelivät lähellä kuolemaa.

Kun maagikko oli osoittanut okkulttiset kykynsä ja taitonsa käyttää niitä, hän sai nauttia ihmisten kritiikittömästä ihailusta. Hän näytti hallitsevan voimia, jotka olivat tavallisen ihmisen ulottumattomissa, ja hänen uskottiin pystyvän tekemään mitä vain. Hän osasi levitoida, ilmaantua useaan paikkaan samanaikaisesti, lähettää halutessaan sielunsa muualle, muuttaa itsensä eläimeksi ja jopa kuolla ja palata elämään vierailtuaan henkimaailmassa (shamaanit ovat tehneet samanlaisia matkoja kaikkialla maailmassa).

Kreikkalaiseksi 1500-luvun piispaksi arveltu kirjoittaja valottaa niin ikään maagikon elämää. Hän ilmoittaa kuusi sääntöä, joita velhon tulee noudattaa:

1. Mestarilla täytyy olla uskoa: hän ei saa epäillä työtään.
2. Hänen täytyy pysytellä salassa: hän ei saa ilmaista salaisuuksiaan muille kuin kaltaisilleen ja apulaisilleen.
3. Hänen pitää olla vahvaluonteinen, vakava ja peloton.
4. Hänen omantuntonsa täytyy olla puhdas ja hänen pitää katua syntejään ja olla toistamatta niitä koskaan.
5. Hänen täytyy tietää planeettojen vaikutukset ja työhön soveliaat ajat.
6. Hänellä pitää olla kaikki tarvittavat välineet, ja hänen täytyy puhua yksinkertaisesti ja selkeästi ja tehdä ympyränsä ilmaan oikealla hetkellä.

Vaikka maagikoiden joukossa oli aina huijareita, moni myös asetti päämääränsä korkealle ja suhtautui tekemisiinsä hyvinkin vakavasti. Maagikot voikin jakaa kolmeen ryhmään. Alimmassa ryhmässä ovat noidat, koska heillä on taipumusta turvautua mustaan magiaan. Toisen ryhmän muodostavat maagikot, jotka ovat kehittäneet henkisiä voimiaan niin pitkälle, että pystyvät saamaan aikaan fyysisiä vaikutuksia. Lisäksi he pystyvät katsomaan maailmoihin, jotka ovat jokapäiväisen todellisuuden tuolla puolen. Korkeimpaan kategoriaan kuuluvat kuitenkin viisaat velhot. Velholla on supermaagikkona hallussaan salainen tieto, jonka avulla hän pystyy tunkeutumaan suoraan elämän ytimeen.
Velho, maagikko ja noita tukeutuivat muinaiseen uskomukseen, joka tiivistetään usein muotoon:
"Kuten yllä, niin myös alla." Sanottiin että lausahdus oli kaiverrettu smaragditauluun, joka löytyi ja väännettiin väkisin irti itse Aleksanteri Suuren muumion jäykistä käsistä.

Etusivulle