Make your own free website on Tripod.com

MÄÄRITELMÄT

 

UFO = Unidentified Flying Object = Tunnistamaton lentävä esine
IFO = Identified Flying Object = Tunnettu lentävä esine

UFOjen määrittely voidaan esittää myös kolmen UFO-kirjallisuuden tunnetuimman kuvauksen avulla:

1) Tri Edward V. Condon määritteli UFOn tunnistamattomaksi, lentäväksi kohteeksi, joka sai yhden tai useamman ihmisen tekemään ilmoituksen jostakin taivaalla näkemästään, jota havaitsija ei kyennyt tunnistamaan tavanomaisista luonnollisista syistä aiheutuneeksi.

2) Valleen määritelmässä UFO-ilmiö ilmenee raporteissa näköhavainnoista, jolloin havaitsija usein tulkitsee havainnon johtuneeksi aineellisesta lentävästä kohteesta, jolla on jompi kumpi tai molemmat seuraavista ominaisuuksista: a) havaitsijan mielestä epätavallinen ulkonäkö tai b) epätavallisen tuntuinen käyttäytyminen. UFOt voivat myös olla meteoreja, kangastuksia tai tähtienvälisiä aluksia, mutta eivät mystisiä kohteita, joita ei voida rationaalisesti analysoida.

3) Tähtitieteilijä J.A. Hynek oli se henkilö, jolta tuli huomattava edistysaskel ja selvennys UFOn määritelmään. Hänen mukaansa UFO voidaan määritellä ilmoitetuksi havainnoksi taivaalla tai maassa nähdystä esineestä tai valosta, jonka ulkonäkö, liikerata, dynaamiset ja valoisuusominaisuudet eivät anna aihetta tavanomaiseen selitykseen. Se tyrmistyttää alkuperäiset havainnoijat, jotka pystyisivät tunnistamaan havainnon "normaalin" aiheuttajan, mikäli sellainen on olemassa.

Etusivulle