Make your own free website on Tripod.com

MUINAISUUDEN UFOT

 

Miten saattoivat puolivillit ihmiset Turkin vallan aikana yhtäkkiä luoda niin korkealle kehittyneen kulttuurin tähtitieteineen, matematiikkoineen ja kirjoitettuine kielineen kuin mitä sumerilaisten kulttuuri oli? Millä tavalla Niilinvarren muinaiset asukkaat hankkivat tiedot, joita valtavan Kheopsin pyramidin rakentaminen edellytti? Miten he pystyivät tasoittamaan pyramidin alla olleen kivisen maaston ja siirtelemään valtavia kivilohkareita, kun ei käytettävissä ollut pyöriä, puutavaraa eikä köysiä?

Erich von Dänikenin mielestä tällaiset kysymykset tarjoavat mielikuvitusta kiihottavan (joskin pohjimmiltaan epätodennäköisen) mahdollisuuden, että "jotkut tuntemattomat älylliset olennot" auttoivat muinaisajan ihmisiä näiden työssä. Von Dänikenin teorian ydinajatuksia on, että joskus 10 000-40 000 vuotta sitten maapallolle tuli huippuälykkäitä astronautteja, jotka pariutuivat Maan asukkaiden kanssa, mistä tuloksena oli Homo sapiens. Von Däniken arvelee edelleen, että myöhemmin astronautit kävivät Maassa ehkä useitakin kertoja edistämässä ihmisen kehityksen kulkua opettamalla heille metallien valmistusta sekä maanviljelyksen ja kirjoitustaidon alkeita.

Teorioidensa tueksi von Däniken toteaa, että lähes kaikkien kulttuurien mytologiaan sisältyy kertomuksia siivekkäistä jumalista ja lentävistä laitteista, jotka saattavat edustaa alkuihmisen käsitystä avaruusmatkailijoista. Von Dänikenin mielestä myös oudot arkkitehtoniset rakennelmat saattavat olla todiste muinaisten vierailijoiden käynneistä. Hänen mukaansa esimerkiksi Kheopsin pyramidin korkeus kerrottuna 1000 miljoonalla on suurin piirtein sama kuin Maan etäisyys Auringosta.

von Dänikenin kokoamien yksityiskohtien ja tulkintojen kokoelma on ainutlaatuinen, joskaan ei erityisen vaikuttava. Valitettavasti sen vaiheilla käyty kiistely on myös ainutlaatuista. Hänen kirjojensa suosio - kirjoja on myyty yli 40 miljoonaa - on ällistyttänyt ja tyrmistyttänyt arkeologeja, historioitsijoita, teologeja ja muita tiedemiehiä, jotka von Dänikenin tavoin tutkivat elämän mahdollisuutta Maan ulkopuolella.

Etusivulle