Make your own free website on Tripod.com

SELITYKSIÄ UFO-HAVAINNOILLE

  Ovatko UFOt yksilön henkilökohtaisen aivotoiminnan tulosta vai onko niille jokin ennen tuntematon vastine meidän tuntemassamme fysikaalisessa maailmassa? UFO-ilmiöihin löytyy usein kuitenkin selitys aivan tavallisista luonnonilmiöistä.

Seuraavaksi muutamia selityksiä :

UFO-selitys voi olla niinkin yksinkertainen kuin muuttolintuparvi, joka saa taivaalla aikaan usein näyttävänkin muodostelman. Sopivasta näkökulmasta katsottuna linnut voivat projisoitua tyypillisen UFOn näköisiksi, kupoleineen kaikkineen. Kun on kyseessä suuri määrä lintuja, joista kukin on asentonsa ja siiveniskujensa puolesta poikkeavassa asennossa, löytää tarkkaavainen katsoja useitakin "UFOja", jos näin haluaa. Tällaisia valokuvia on usein yritetty selittää UFOiksi.

Tutkan kehityksen alkuaikoina - ennen kuin sen mahdollisuuksista oltiin hyvin perillä - hyönteisparvet aiheuttivat monia UFO-havaintoja useissa tutkakeskuksissa. Eräät kaukohavainnot, laajalla alueella näkyneet ja useiden silminnäkijöiden tekemät havainnot oudoista valoista taivaalla saattavat aiheutua nimenomaan hyönteisparvista. Hyvänä esimerkkinä näistä ovat mm. kääriäisperhosparvet, jotka voivat olla useiden kilometrien laajuisia ja näkyvät siksi hyvin kauas. Laboratoriokokeissa on käynyt ilmi, että perhoset hohtavat valoa magneettikenttään sijoitettuina. Siksi on arveltu, että sähkömagneettisissa myrskyissä lentävät hyönteisparvet alkavat hohtaa valoa ja näkyvät tunnistamattomina valoilmiöinä, UFOina.

Maailmanlaajuisen UFO-aallon ajan (1952) loppupuolella liittyi UFO-havaintoihin ihmetys maahan putoavasta ohuesta kuitumaisesta aineesta. Tätä ilmiötä on kutsuttu enkelintukaksi. Tiedemiesten perusteella UFO-ilmiöt, joissa taivaalta tippuu suurelle alueelle ohutta ja käsissä hajoavaa ainetta, on selitetty eräiden hämähäkkilajien punomiksi verkoiksi, jotka sitten lentelevät tuulen kuljettamina pitkiäkin matkoja.

Säähavaintopallot aiheuttavat varmuudella koko joukon UFO-ilmoituksia. Ympäri maailmaa on ollut tapauksia, joissa maasta on lähetetty lentokone tutkimaan korkealla näkynyttä tunnistamatonta kohdetta, joka myöhemmin on sitten osoittautunut luotainpalloksi.

Pilvistä on myöskin saatu hätkähdyttävän UFOmaisia kuvia. Erityisesti ns. mantelinmuotoiset pilvet, joita voi esiintyä lähes kaikissa pilvikerrostumissa, ovat enimmäkseen havaittavissa vuoristoseuduilla föhn- ja mistraalituulten vallitessa. Näille pilville on ominaista selvästi rajatut terävät reunat ja munan tai linssin muoto.

UFO-raporteista voidaan huomata, että tähtitaivaan kirkkaimmat kohteet muodostavat huomattavan osan ilmoitetuista UFOista. Suurimpana syynä näihin virhetulkintoihin lienee yleinen tietämättömyys siitä, mitä taivaalla ylipäänsä voi näkyä. Näitä "tähtitaivaan UFOja" ovat esim. planeetat, kiintotähdet, meteoriitit, komeetat ja keinotekoiset satelliitit. Jotkut UFO-raportit voivat antaa tietoa harvinaisista luonnonilmiöistä, kuten pallosalamoista ja virvatulista. Pallosalamaa on usein verrattu moniin UFO-havaintoihin. Ongelmana on vain ollut se vähäinen tieto, mikä niistä on saatu, koska pallosalamien kuvaaminen ja tutkiminen on ollut erittäin vaikeaa niiden harvinaisuuden vuoksi. Tästä johtuen onkin usein ollut luottaminen tavallisen "maallikon" kokemukseen ja kertomukseen ilmiöstä. Näistä syistä johtuen on myös esitetty teoria, jonka mukaan pallosalamailmiö olisikin vain eräänlainen illuusio, joka aiheutuu katsojan silmässä. Pallosalaman on todettu myös aiheuttavan harha-aistimuksia ihmiselle, joka sen läheisyyteen joutuu.

UFO-havaintoja tarkasteltaessa on otettava huomioon havaitsijoiden silmien tila. Silmissä esiintyy hyvin yleisesti monenlaisia taittovirheitä. Jos silmämuna on taittovoimaan nähden liian pitkä, havaitsija kärsii likinäköisyydestä. Tällöin silmän optinen järjestelmä taittaa kuvan verkkokalvon eteen, eikä etäällä olevia valoilmiöitä kyetä näkemään tarkasti. Pitkänäköinen havaitsija on kyseessä silloin, kun silmämuna on liian lyhyt ja kuva taittuu verkkokalvon taakse. Kolmas taittovirhe on hajataittoisuus eli astigmatismi. Se aiheutuu sekä sarveiskalvon että silmälinssin taittovoiman epäsäännöllisyyksistä. Hajataittoisuuden ollessa runsasta, näyttävät valohavainnot vääntyneiltä.

Luonnontieteellisen selityksen mukaan UFO on loistava yöpilvi, planeetta Venus tai Jupiter ; kuumailmapallo, satelliitti, lentokone, Sirius tai majakka.

UFOt ovat haasteena tiedeyhteisölle, jonka tulisi ponnistella suuren yleisön keskuudessa luonnonympäristömme tunnettujen ilmiöiden sekä uuden teknologian tuottamien valoilmiöiden tuntemisen, ymmärtämisen ja tarkkailun lisäämiseksi. Erilaisia UFO-havaintoja synnyttävät luonnon ym. ilmiöitä koskevat kurssit ovat olleet yksi tapa tehdä tunnetuksi UFOja kohtaan tunnettua pinnallista kiinnostusta luonnontieteen menetelmiä ja tuloksia valaisevaan toimintaan. Tutkijat on haastettu välittämään yhä paremmin ja kiinnostavammin suurelle yleisölle tietoa muun muassa siitä, mitä tiedetään luonnonilmiöistä sekä teknologian synnyttämistä erikoisista ilmakehän näyistä. UFOt muistuttavat myös siitä, että erittäin harvinaisista ja ( toistaiseksi ) ennustamattomista ilmiöistä voidaan saada tietoa kuuntelemalla kansan ääntä, heidän mielipiteitään ja havaintojaan. Jotta harvinainen ilmiö voitaisiin hyväksyä, sen tulisi kytkeytyä tieteellisen tutkimuksen kohteena olevaan ilmiöryhmään ja kytkennälle tulisi olla jokin teoreettinen perustelu.

Lopullisista tuloksistaan huolimatta UFO-tutkimus on tieteellistä seikkailua, joka pyrkii epätavallisen havaintoaineiston turvin lisäämään maailmaa koskevaa tietämystämme. Vaikka UFO-ilmiöt ovatkin olleet tietoisuudessamme jo yli 30 vuoden ajan, sen monipuolisesta tutkimuksesta on ollut nähtävissä merkkejä vasta vähän aikaa. UFO-raportteihin liittyvät epävarmuudet tulenevat vähitellen vähenemään, kun tutkimukset edelleen laajenevat ja kehittyvät.

Jokamiehen tietosanakirjat selittävät UFOn olevan tunnistamaton lentävä esine. Hieman hatara tulkinta. Tämän tulkinnan mukaan varmaan jokainen ihminen on nähnyt UFOn tai useamman. On vain kyse siitä, miten ihminen tulkitsee havaintonsa. Jos havaitsija haluaa näkemälleen UFO-tulkinnan, niin sitä ei voi kukaan myöhemmin täysin kumota.

Näkemyksemme UFOista poikkeaa merkittävästi nk. yleisestä tulkinnasta.

UFOiksi on leimattu sellaiset ilmiöt, joille ei ole keksitty selitystä. Koska tavallinen kansa yleensä liittää UFOihin jotain yliluonnollista, he käsittävät em. määritelmän UFOista väärin. Heidän määritelmänsä UFOista kuuluisi paremminkin seuraavasti : UFO on kuviteltu huomiota herättävä lentävä esine, jossa olisi järjellisiä olentoja. UFO-käsite on pelkkä metafora. Se on turvaksi heikoille ja epävarmoille. Kaikille "UFO-tapauksille" on jokin selitys. Ellei havaitsija sitä itse tiedä, hän leimaa ilmiön UFOksi. Ihminen näkee UFOja sitä useammin, mitä enemmän hän pohjimmiltaan uskoo niiden olemassaoloon. Uskominen on taas yhtä kuin ihmisen luonne. Herkkäluonteinen ihminen sekä "hyvät puitteet UFOjen havaitsemiseen" kiedottuina toisiinsa muodostavat sellaisen yhtälön, että tuloksena on toinen toistaan parempia havaintoja kaukaisista vieraista.

Etusivulle